PVC podlahy

Ponúkame široký výber podlahových krytín z PVC podľa  možnosti estetického stvárnenia ale aj ceny.

Sú pevne spojené s podlahou lepením alebo voľne položené.

Ich kvalita sa všeobecne vyjadruje schematicky podľa obrázku vľavo hore.