Predajne

Design súčastného interiéru v podaní našej firmy je založený na originalite. Dôraz je kladený na eleganciu, celkovú vyváženosť, funkčnosť a prehľadnosť. Nezanedbateľná je aj variabilita zariaďovacích prvkov pri rekonštrukcii Vašej predajne alebo sťahovaní.

Bary

Bar musí spĺňať nielen funkčné ale aj estetické hľadisko celého štýlu zariadenia, musí byť prehľadný nielen pre zákazníka ale aj pre obsluhu. Jednotlivé prvky musia byť rozložené ergonomicky z hľadiska racionalizácie práce.