Lekárne

Interiér lekárne je obrazom Vášho osobného image a je preto veľmi dôležité jeho stvárnenie. Design súšastného interiéru v podaní našej firmy je založený na orginalite. Dôraz je kladený na eleganciu a celkovú vyváženosť.

Oficíny sú dokonale riešené aj po stránke prevádzkových vlastností. Sú prehľadné s jedinečnou definíciou funkcií. Zápultie obsahuje kombináciu rôznych foriem úložných priestorov  s dôrazom na maximum objemu, ľahkú dostupnosť a prehľadnosť. Zásuvkové systémy majú dokonalé kovanie a vnútorné delenie.