Kuchyne

Vzhľadom k veľkej časovej náročnosti prípravy jedál je nanajvýš nutné práce v kuchyni racionalizovať, čo má samozrejme vplyv na utváranie kuchynských priestorov. Ergonomické hľadiská sú v kuchyni preto jedny z najdôležitejších. Nezanedbateľné je samozrejme estetické stvárnenie podľa vkusu zákazníka a prostredia, ako aj kvalitatívne parametre použitých materiálov a ich spracovanie.